Välj rätt rullstol 

Om man har kommit upp i en viss ålder eller på grund av att livet förändrats drastiskt så kan man behöva ett bra hjälpmedel. Det kan handla om något enklare hjälpmedel eller något mer avancerat som en rullstol. Att välja rätt rullstol kan vara svårt, men med ett par vägledande ord så kan det bli mycket lättare. 

Att bli gammal och svag kan innebära att man behöver hjälp på sätt man tidigare inte behövt. Det samma gäller om man av en eller annan anledning fått en förändrad livssituation. Att hitta rätt hjälpmedel kan vara svårt. Det kan till och med vara svårt att inse att man behöver ett hjälpmedel. Det är aldrig lätt när man måste ta till sig att man inte kan göra samma saker som tidigare på samma sätt. 

En rullstol är ett hjälpmedel som många behöver. Det är på samma gång ett hjälpmedel som man i regel inte kan så mycket om. Väljer man fel så kan det vara krångligt att byta då de ofta ska beställas från ett lager. 

Många saker att tänka på 

När man ska skaffa en rullstol så är det mer än färg och utseende man ska gå på. Dels ska den vara i rätt storlek för den som ska sitta i den. Den ska vara tillräckligt bred, men inte för bred och det samma gäller längden. En rullstol kan vara främst för att man ska rulla den själv eller att man ska bli körd i den. Tänk efter vad som kommer vara mest vanligt förkommande i din situation. 

Sen ska de inte vara för tung heller. Varken du som sitter i den eller den som puttar på orkar putta en tung stol alltför länge. Det handlar också om att hjulen ska vara anpassade efter underlag och liknande. Vissa har en rullstol ute och en inne. Andra kombinerar de två miljöerna. 

Om du vänder dig till en fysioterapeut så kan han eller hon hjälpa dig hitta en rullstol som är perfekt för just dig och dina behov. Det gäller att hitta rätt, man ska ju spendera en del tid i den.